Kvalitet & Miljö

Vi är certifierade inom både ISO 9001 & ISO 14001 där vi ständigt arbetar för bättre kvalitet och miljö. Utöver detta har vi har ett slutet Mercatus centralsystem på 20m² för rening av skärvätskan, vilket också är ett led i arbetet att förbättra arbetsmiljön samt livslängden på skärvätskan. 

Läs gärna vår kvalitets- & miljöpolicy. 

ISO 9001
Kvalitetspolicy


Vår policy är att vid rätt tidpunkt tillverka produkter i högsta kvalitet till rätt pris i samarbete med våra kunder.
Vi skall vara en givande samarbetspartner för våra kunder och ställa upp helhjärtat vid problemlösning. Företaget arbetar också för att all personal kontinuerligt utbildas och motiveras för att uppfylla alla krav som våra kunder ställer på kvaliteten på våra produkter. 
Läs vår fullständiga kvalitets- & miljöpolicy här.


Franzéns Mekaniska har ett ledningssystem för kvalitet som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001:2015 vad gäller precisionslegotillverkning inom skärande bearbetning samt termisk gradning. 

ISO 14001
Miljöpolicy


Franzéns Mekaniska Verkstad AB arbetar hela tiden för att minimera & eliminera de negativa effekterna på miljön som eventuellt kan förorsakas av vår tillverkning. 
Detta görs genom medveten kontroll och val av produkter och tjänster som rör vår produktion. Vi ser också till och försäkrar oss om att allt vårt avfall och våra restprodukter tas om hand av miljöcertifierade återvinningsföretag. Vi arbetar hela tiden med nya mål och förbättringar för att minimera avtrycket på miljön.
Läs vår fullständiga kvalitets- & miljöpolicy här. 

Franzéns Mekaniska har ett ledningssystem för miljö som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2015 vad gäller precisionslegotillverkning inom skränade bearbetning samt termisk gradning.