Termisk gradning & tvätt

Termisk gradning

Termisk gradning (TEM-gradning) är ett mycket kostnadseffektivt sätt att grada komplexa detaljer och dessutom få dem levererade tvättade och rena för montering. Användare av TEM är huvudsakligen automatiserad industri, hydraulik och pneumatik.

Kortfattat kan processen enkelt beskrivas genom att detaljerna placeras i en kammare som är 245mm bred och 325mm hög. Därefter fylls kammaren med en blandning av natur- och syrgas som sedan antänds med ett tändstift, vilket innebär att en explosion sker och värme utvecklas under några millisekunder som rundar av vassa kanter och tar bort grader, helt utan att skada detaljerna.

Femstegs ultraljudstvätt

Efter gradningen måste detaljerna tvättas rena och flyttas då över till en femstegs ultraljudstvätt med vakuumtork. Under denna process nås en renhet på min 1µm. Det innebär, i de allra flesta fall, att detaljerna är så rena att de kan gå direkt in i produktionen för montering. Vi kan även, om så önskas, packa detaljerna i rostskyddspåsar s.k. VCI-påsar.

Fyrstegs alkalisk högflödestvätt

Vi har även en fyrstegs alkalisk högflödestvätt med vakuumtork. Detta innebär att vi kan leverera monteringsrent gods med bifogad dokumentation om renhet m.m. till alla våra kunder som önskar detta.