Kontroll & kvalitet

Vi är ISO certifierade enligt ISO 9001 & 14001. Vår kontroll- & kvalitetsavdelning sörjer för att alla maskinbearbetade detaljer stämmer helt överens med kundens önskemål och förväntningar beträffande utformning och kvalité.
Detaljen ifråga genomgår en noggrann första och sistabitskontroll innan den slutligen levereras.

Alla tillverkade detaljer mäts och kontrolleras löpande i vår kontrollavdelning. 2019 installerade vi även en koordinatmätmaskin av märket Zeiss.